Casa Părintească a copiilor orfani

by Ana Aftenii

  • Campaign
  • Comments
  • Backers


Instabilitatea politică şi economică care are loc în ultimii ani în Republica Moldova, a dus la plecarea multor părinţi peste hotarele ţării în speranţa căutării unor noi locuri de muncă, lăsând copiii în voia sorții, fără căldură părintească şi supraveghere.

Obiective generale

Locul de desfăşurare a proiectului asociaţiei „Casa părintească a copiilor orfani”, nu a fost ales întâmplător, fiind casa părintească a iniţiatorului proiectului, unde fratele acesteia (invalid din copilărie), a locuit timp îndelungat.

Locul proiectului „Casa părintească a copiilor orfani” (suprafaţa terenului 20 ari),  necesită următoarele construcţii şi amenajări:

1. Casa destinată cazării persoanelor de sex masculin necesită:

- amenajarea mansardei şi dormitoarelor;

- construcţia balconului mansardei;

- amenajarea unei săli festive;

- utilarea şi amenajarea atelierului de lucru;

- utilarea şi amenajarea băii;

- utilarea şi amenajarea unei saune cu infraroşii;

- amenajarea unui spaţiu destinat pentru proceduri de masaj;

- amenajarea unei săli de meditaţii.

2. Casa destinată cazării persoanelor de sex feminin necesită:

- construcţia mansardei cu utilarea şi amenajarea dormitoarelor şi băii;

- utilarea şi amenajarea unei cantine;

- utilarea şi amenajarea antreului şi vestiarului;

- amenajarea încăperii pentru administraţie (de supraveghere), amplasate între mansardele celor două case.

3. Construcţia unor anexe noi pentru creşterea păsărilor şi animalelor exotice.

4. Amenajarea curţii, bazinului şi grădinii.

5. Construcţia şi amenajarea unei sere.

6. Construcţia şi amenajarea unei terase cu montarea pe margini a unor bare de întindere a muşchilor „Kinetoterapie”, pentru relaxare şi proceduri de respiraţie profundă în aer liber.

7. Construcţia şi amenajarea unui atelier de lucru pentru prelucrarea lemnului.

8. Conectarea apeductului şi încălzirii autonome la cele două case.

Proiectul „Casa părintească a copiilor orfani”, ţine să ofere servicii de zi: alimentare naturistă, servicii de reabilitare  netradiţionale prin metoda “Ţigun” (metodă milenară chineză cu deviza “Nu există boli nelecuibile”, bazată pe respiraţie profundă în aer liber, activând energia organelor neactivate), asistenţă psihologică în incluziunea socială, posibilitate de instruire în cadrul atelierului (cursuri de limbi străine, croitorie/broderie, pictură şi tăiere în lemn), cu suport ulterior de angajare în câmpul muncii. Totodată, pe lângă serviciile menţionate mai sus, casa va oferi şi servicii de lungă durată cu posibilitate de cazare în limita locurilor disponibile (30 locuri) atât pentru fete cât şi separat pentru băieţi.


Obiective specifice

1. Cazarea copiilor cu dizabilităţi sau orfani, în limita locurilor disponibile (30 locuri) în cele două case (una pentru fete şi alta pentru băieţi), în baza cererilor depuse personal sau de către rude, crearea condiţiilor optime de trai, a unui climat psihoemoţional favorabil, asigurare materială şi socială.

2. Asigurarea tutelaţilor cu servicii de reabilitare netradiţionale prin metoda “Ţigun” (metodă milenară chineza cu deviza “Nu există boli nelecuibile”) în conformitate cu normele fiziologice ale acestora, într-o atmosferă prietenoasă şi casnică, cu scopul prevenirii şi tratării maladiilor cronice cu dezvoltarea capacităţilor intelectuale a fiecărui copil.

3. Alimentare naturistă bazată pe produse proaspete şi ecologice cultivate în grădina casei, de către administraţie împreună cu beneficiarii.

4. Asistenţă psihologică în incluziunea socială şi dezvoltarea caracterului fiecăruia până în momentului căpătării independenţei.

5. Formarea profesională celor tutelaţi în cadrul atelierului (cursuri de limbi străine, croitorie/broderie, pictură şi tăiere în lemn), cu suport ulterior de angajare în câmpul muncii.

6. Suport mamelor singuratice cu copii cu dizabilităţi la formarea profesională şi continuarea activităţii instruite la domiciliu.

7. Posibilitate de participare la diferite expoziţii de caritate cu lucrările realizate în atelierul de lucru.

8. Implicare activă în viaţa culturală (organizarea diferitor concursuri, serate, concerte, victorine etc.).

9. Organizarea diferitor excursii atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi în afara ţării.

10. Promovarea tradiţiilor şi obiceilor naţionale.

11. Un loc de muncă populaţiei locale.

12. Oportunitate de desfăşurare a activităţilor de voluntariat.


Odată cu implementarea tuturor activităţilor menţionate mai sus, precum şi cu practica acumulată în timp, iniţierea acestui proiect va duce la îmbunătăţirea considerabilă a calităţii vieţii beneficiarilor, prin:

- Reabilitare netradiţională;

- Creşterea calificării profesionale (cursuri de limbi străine, croitorie/broderie, pictură şi tăiere în lemn);

- Promovarea unei alimentaţii naturiste şi sănătoase;

- Incluziune socială (oportunitate de socializare, promovare şi încurajare a sprijinului reciproc);

- Crearea condiţiilor optime de trai şi a unui climat psihoemoţional favorabil;

- Formarea deprinderilor practice în viaţa cotidiană de la sat (implicarea în activităţi de grădinărit, creşterea animalelor şi păsărilor exotice);

- Implicarea la diferite expoziţii de caritate cu lucrările realizate în atelierul de lucru.

- Promovarea tradiţiilor şi obiceilor naţionale.

- Participarea la diverse excursii atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi în afara ţării.


În ansamblu, aceste activităţi vor cultiva în viaţa copiilor modul sănătos de viaţă, dragostea faţă de natură, abilităţi practice, socializare, spiritul de familie şi lucrul în echipă.

Suma de 4 000 euro e necesară pentru a da start lucrărilor, și anume, de a echipa clădirea cu:

 - uși (20)  și ferestre (25),

 - bloc sanitar.


Personalul care va fi angajat pe viitor, la momentul stabilirii proiectului:

Coordonator

- 3 surori medicale – 2 sex feminin, 1 sex masculin.

- 1 doctor – sex masculin sau feminin.

- 1 deredicător – sex masculin sau feminin.


 

Nobody has backed this project yet. Be the first one!

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!