Atelier de croitorie în Ceadîr-Lunga

adăugat de proeuropamd 2017

 • Proiect
 • Comentarii
 • Donatori

22.08.2017

Conform contractului de colectare a mijloacelor bănești, fondurile colectate pot fi transferate în cazul în care proiectul colectează mai mult de 10% din suma țintă. În cazul în care nu se atinge ținta de 10% beneficiarul are puterea deciziei asupra destinației banilor colectați. Prin urmare, beneficiarul proiectului „Atelier de croitorie în Ceadîr-Lunga” a hotărât ca suma de bani colectată, va rămâne pe contul Fundației pentru cheltuielile administrative ale acesteia.


Actualizări 07/13/2017:

Suma totală a donațiilor 11800.00 lei.

Din care:

1. 7 100 lei - donație din partea elevilor din cadrul școlii profesionale Ceadîr-Lunga privind profesia tăietor;

2. 2 600 lei - donație din partea profesorilor de școală profesională Ceadîr-Lunga;

3. 2 100 lei - donație de părinților a caror elevi sunt înscriși la școala profesională din Ceadîr-Lunga.

Suma totală a fost schimbată la 1 310 de euro.

Actualizări 06/19/2017:

Au fost colectate din vânzarea de saci și donații: 6780 lei, din care:

- donații de la un post de tv din Comrat (1 000 lei)

- Universitatea de Stat din Comrat s-a aprovizionat cu pungi (1 480 lei)

- vânzarea de pungi în timpul târgului "Paskellya - 2017" (4 200 lei)

- donație din partea Parzani Olga (100 lei).

Suma totală a fost schimbată la 1 870 de euro.

_________

Proiectul ”Atelierul de croire pentru plasarea în cîmpul muncii pe croitori”

La sudul Republicii Moldova în UTA Găgăuzia activează Școala Profesională în mun. Ceadîr-Lunga. Anual mai mult de 250 de tineri (inclusiv și din familii social-vulnerabile) din toată țara sosesc în școală cu scopul de a primi o meserie și a deveni specialistul folositor în țara sa.

Cu toate că este lipsa finanțelor pentru dezvoltarea infrastructurii a școlii ( în timp de 5 ani, n-a fost implementat niciun proiect pentru suportul tehnic al școlii), cereri la studiu în Școală Profesională mun.Ceadîr-Lunga, mereu se măresc.

Noi, organizația non-guvernamentală AO Centrul European ”Pro-Europa” în Comrat, de la 2012 pînă astăzi lucrăm activ în autonomie. Cu ajutorul aspirațiilor noastre ambițioase noi îndeplinim misiunea de a crea mecanismul efectiv a promovării a unui nou tip de societate , componentele căreia sunt democrația, drepturile omului, supremația legii și cultură europeană pe teritoriu UTA Găgăuzia. Astăzi în parteneriat cu Școală Profesională noi venim la voi cu ideea Proiectului  ”Atelieru de croire pentru plasarea în cîmpul muncii pe croitori”!

Conducerea și specialiștii a direcției de învățămînt caut posibilitățile pentru îmbunătățirea calității a educației profesionale. Așa fel, pe parcursul multor ani în Școală Profesională din Ceadîr-Lunga, tinerii primesc meseriile de bucătar, dulgher, croitoreasă și mecanizatorul mașinilor agricole. Dar din timpul prezent lista meseriilor s-a lărgit și sunt introduse meseriile noi, care sunt solicitate pe piața muncii: croitor, dulgher-instalator, specialistul de tencuială decorativă, dulgher de montare.

Astăzi îm școală se ocup 30 de croitori, 17 din care sunt tinerii din familii social-vulnerabile, unii dintre ei - studenții a internatului.

Pentru asigurarea calității și utilității studierei, croitorii au nevoie să aplice cunoștințele teoretice primite: să învețe a croi, a coase, a crea lucrările individuale și a întruchipa ideile de design în viață. Așa fel, astăzi Școală Profesională are nevoie în crearea și lansarea Atelierului de croire pentru lucrul a viitorilor meșterilor-croitori.

Pentru realizația Proiectului „Atelierul de croire”, este necesar de : 1. A repara încăperea oferită sub Atelierul de croire, cu aria totală de 37 m2: schimbarea ușii, 2 geamuri, instalarea podelilor, reparația plafonului, tencuială pereților (28 400 lei) ;

 2. A cumpăra masa de croire cu rafturi individuale pentru 15 elevi și mobilă pentru furnitură (10 000 lei) ;

 3. De a cumpăra o masă pentru profesor și 16 scaune (7600 lei)


În costul Proiectului nu sunt incluse reparații, deoarece elevii Școlii Profesionale după specialitate sunt specialiștii de tencuială decorativă, astfel, vor efectua reparații cu forțele proprii.

Astăzi, noi cu siguranță putem împărtăși cu voi cu istoriile de succes a proiectelor implimentate în autonomie, în parteneriat cu autoritățile UTA Găgăuziei, direcțiile de învățământ, Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), Agenție de Ecologie, mass-media, tineretul și ONG-urile partenere. 1. Proiectul „Sinergia promovării și protecției drepturilor omului în regiunele de sud a Republicii Moldova”. Unul dintre evenimentele majore, pe care l-am organizat cu ajutorul echipei și partenerilor - Organizația Festivalului Posibilităților Egale, în cadrul căruia a fost organizată scenetă teatrală cu motive sociale unde, au participat activ copiii studiei teatrale și a celor cu necesitățile speciale.  (1.  http://proeuropa.md/index.php?newsid=186,  2.  http://proeuropa.md/index.php?newsid=173). 1. Proectul „Oportunitățile profesionale și integrarea socială a tinerilor social-vulnerabili din localitățile rurale ale sudului Republicii Moldova”. Îdentificând tineretul în vârsta 16-25 de ani, aflați în stare de vulnerabilitate, orfanii sociali, alte categorii de tineret din familii nefavorabile, care se confruntă cu dificultățile de integrare socială și profesională. Astfel, îi ajutăm pe copii în procesul lor de integrare pe piața muncii prin organizarea de master-class, le compensăm cheltuiele pentru studii, procurăm instrumente pentru studiu și lucru, haine specializate.  ( 1.  http://proeuropa.md/index.php?newsid=166, 2.  http://proeuropa.md/index.php?newsid=190). 1. Proiectul Festivalul Etno-Cultural „Diversitatea culturală și patrimoniul valoric al UTA Găgăuzia”. Popularizarea și promovarea culturii, valorilor și tradițiilor popoarelor care locuiesc pe teritoriul Găgăuziei, inclusiv promovarea respectului și toleranței din partea întregii societăți față de cultura și tradițiile diverselor grupuri etnice.

  Datorită faptului că festivalul a fost organizat în cadrul sărbătorii Zilei Europei în Comrat, s-a creat o atmosferă de interacțiune și colaborare între oamenii de cultură și diverse colective, care se ocupă cu dansurile populare, muzică, restabilirea costumelor și îndeletnicirilor populare. (http://proeuropa.md/index.php?newsid=125).


Suntem echipați cu multa inspirație si încredere în forțele proprii!

Realizația acestui Proiect va permite să înzestrăm studiu calitativ și efectiv a tinerilor din familii social-vulnerabile, și va crea posibilitatea de a integra pe piața muncii din Republica Moldova a viitorilor meșteri. Îndemnăm pe fiecare cetățean să nu rămână indiferent și să susțină tinerii prin contribuție întru realizarea proiectului!

Elevii școlii profesionale, la rândul său, cu ajutorul lucrărilor sale maiestrice vor bucura cei mai activi donatori cu recompense utile (vezi rubrica „Recompense”)

Împreună suntem capabili să unim o croire în aplicație profesională și creativă a carierei pentru fiecare viitorul meșter industriei de confecții în Republica Moldova!

Vă mulțumim pentru cooperare!RM, UTA Găgăuzia, mun.Comrat, str.Lenin 204a, of.40, tel: + 373 298 2 34 37

Liudmila Mitioglo/ + 373 60770088

www.proeuropa.md

https://www.facebook.com/groups/proeuropa/


 


 


 


 


 

 1. людмила митиогло 

  2 ani în urmă
  €5
 2. DTMF  

  2 ani în urmă
  €1
 3. SMS  

  2 ani în urmă
  €1
 4. SMS  

  2 ani în urmă
  €1
 5. Irina S 

  2 ani în urmă
  €10

Acest site cere un alt tip de browser pentru activare!

Actualizează astăzi!