Noi Suntem Speranța Lui Radu

adăugat de Radu Marandiuc

 • Proiect
 • Comentarii
 • Donatori

A absol­vit Facul­ta­tea de Isto­rie şi este pre­o­cu­pat de etno­gra­fie. În ulti­mii ani, s-a ocu­pat de res­ta­u­ra­rea Muze­u­lui Etno­gra­fic din Sân­ge­rei, implicându-se cu toată ener­gia şi abi­li­tă­ţile sale. Totuşi, nu-şi poate fina­liza pro­iec­tul de suflet, căci de câţiva ani a fost dia­gnos­ti­cat cu o mala­die rară, care l-a ţin­tuit la pat. Acum trei ani, a fost pla­sat în rând pen­tru a fi ope­rat la Spi­ta­lul Cli­nic de Trau­ma­to­lo­gie şi Orto­pe­die, dar ope­ra­ţia nu a mai avut loc.


Radu Maran­diuc are 38 de ani şi este cunos­cut ca initiatorul res­ta­u­ra­rii  Muze­u­lui Etno­gra­fic de la Sân­ge­rei. De câţiva ani, însă, a fost dia­gnos­ti­cat cu o mala­die com­pli­cată, Boala Beh­te­rev, care i-a afec­tat apa­ra­tul loco­mo­tor. Acum trei ani, în urma unui con­sult medi­cal, i s-a reco­man­dat o ope­ra­ţie la Spi­ta­lul Cli­nic de Trau­ma­to­lo­gie şi Orto­pe­die, fiind înscris la rând încă în 2013. La acel moment, Radu se mişca greu, supor­tând dureri mari, dar a spe­rat că ope­ra­ţia îl va ajuta şi va putea fi în con­ti­nu­are un spri­jin pen­tru cei trei copii ai săi, care atunci aveau 6, 9 şi 13 ani.


Este nevoie de mobilizare pentru a-l sustine pe acest tinăr. Radu și-a pus toată speranța în sprijinul nostru, al tuturor cărora ne pasă.


 1. Anonim 

  4 ani în urmă
  €50
 2. Anonim 

  3 ani în urmă
  €10
 3. Dumitru Vicol
  Demetrios Vi 

  Curaj!

  3 ani în urmă
  €50
 4. Anonim 

  3 ani în urmă
  €5
 5. Anonim 

  Insanatosire grabnica!

  3 ani în urmă
  €20

Acest site cere un alt tip de browser pentru activare!

Actualizează astăzi!