Социальная столовая в деревне Телица

от Rodica Russu

 • Кампания
 • Комментарии
 • Доноры

„O felie de paine pentru batrinii singuratici din Telița.”

Comuna Telița, din raionul Anenii Noi, are o populație de 1260 de persoane.

Satul se află în Zona de Securitate de la râul Nistru, astfel că, după războiul de independența din 1992, satul a cunoscut un declin accentuat al economiei.

După destramarea gospodăriei agricole de tip sovietic Colhoz, satul a pierdut tot potențialul economic care a fost înstrăinat și ruinat. Agenți economici noi în sat nu au apărut, astfel că actualmente autoritățile locale gestionează un buget local de circa opt mii de euro anual. Migrația masivă temporară a tinerilor din cauza lipsei locurilor de muncă a dus la aceea că în sat au rămas preponderent minorii și bătrânii singuratici.

În aceste condiții, în sat, o problemă majoră este combaterea foamei în rândul populației foarte sărace.


În sat avem 176 de invalizi cu pensie mai mică de 20 de euro și 321 de pensionari cu pensie de până la 50 de euro.

Majoritatea populației plecate în căutarea unui loc de muncă, sunt plecați în Rusia, unde sunt exploatați și adesea nu sunt plătiți; astfel că nu reușesc să adune și să transmită bani familiilor din Moldova. În aceste condiții, ne vedem obligați să intervenim și să oferim populației singuratice și celei care îndură foamea, posibilitatea să se poată alimenta cel puțin o data în zi cu un prânz cald.

De serviciile cantinei soociale vor putea beneficia zilnic 35 de persoane:

- copiii în vârsta de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar, pentru fiecare persoană în parte este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

- persoanele singuatice aflate la deservirea lucrătorilor sociali și la evidența asistenței sociale comunitare;

- pensionari ce primesc alocații sociale;

- persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;

- invalizii şi bolnavii cronici rămași fără îngrijirea rudelor.

Acest suport social va reprezenta o formă activă de ajutor pentru persoanele aflate în dificultate temporară. Aceasta va combate malnutriția, va contribui la întremarea sănătății lor.

Pentru a deschide o cantină socială, avem nevoie de susținere pentru a repara și dota încăperile pentru acest serviciu social.

Costurile totale se ridică la suma de 12,5 mii EURO;

Costuri de reparație- 6,5 mii EURO;

Utilaj pentru bucătărie și magazia pentru produse - 3,7 mii EURO;

Mobilier pentru sufragerie și odaia de repaos – 2,3 mii EURO;

Primăria Telița va veni cu contribuție de încăperi și 3,5 mii EURO.

Cea mai inumană problemă a sec. XXI este problema foametei, iar în satul Telița, generații întregi duc un mod de viață semiflămând.

În aceste condiții intervenim către Dvs. să ne ajutați să oferim oamenilor care, mai cred încă în umanitate, o felie de pâine!


 


 

 1. SMS  

  3 года назад
  €1
 2. Аноним 

  in numele Domnului Isus Hristos

  3 года назад
  €30
 3. Rodica Russu 

  3 года назад
  €10
 4. Bernevec Vasile 

  3 года назад
  €10

Это уникальный вебсайт, который потребует более современный браузер на работу!

Пожалуйста, выполните обновление сегодня!