Coloana Neamului

от Anastasia Haritonovici

 • Кампания
 • Комментарии
 • Доноры


La moment, municipiul Chișinău reprezintă un oraș cu o populație de 600 000 locuitori, cu puține spații amenajate  încât să transmită populației, și în special tineretului, informația despre personalitățile care au clădit temelia istorică a acestui neam. Experiența țărilor membre a Uniunii Europene și multiplele exemple de dezvoltare urbanistică conceptuală a orașelor din Europa, demonstrează faptul că pictura murală în spațiul urban contribuie la confortul orașului, la educație inovatoare prin reprezentări vizuale ale evenimentelor istorice, culturale sau a persoanelor ilustre. Pictura murală amplasată pe clădirile de menire publică este un element foarte puternic de comunicare cu un impact social major, ce contribuie la coeziunea și consolidarea unei comunități urbane diverse și polietnice. De asemenea, pictura murală amplasată pe pereții clădirilor publice contribuie la sporirea nivelului de cultura generală a locuitorilor din urbe. Începând cu anul 2015, am contribuit la implementarea a mai multor proiecte de pictură murală în mun. Chișinău cum ar fi “Băiatul pe bicicletă” (2015), “Peretele Gloriei: Decebal” (2017), “Folk” (2018) ș.a.

Proiectul are scopul de a educa generația tânără în spiritul valorilor istorice ale poporului nostru și, astfel, va contribui nemijlocit la consolidarea identității naționale și valorificarea tezaurului cultural-istoric. Proiectul de pictură murală va servi drept un instrument de comunicare, educație și formare a sentimentului de apartenență la istoria și cultura poporului nostru.

De proiect vor beneficia toți locuitorii capitalei (estimat la 685.900) și oaspeții ei. Publicul țintă este tânăra generație, cum ar fi elevii de toate vârstele, tineretul, societatea civilă, culturală și academică din Chișinău.

Lucrare va avea un caracter istoric, menit să informeze publicul despre personalitățile de vază, care au marcat istoria neamului nostru, cum ar fi Burebista- întemeietorul și Regele Geto-Daciei (actuala România); Ștefan cel Mare și Sfânt - Domnitorul Moldovei, personalitate marcantă în istoria atât a României, cât și a Europei medievale; Dimitrie Cantemir - Domnitorul Moldovei, un erudit și ilustru savant, voievod moldovean, filosof, istoric, cărturar al umanismului românesc.

Tânăra generație va fi impulsionată să devină mai interesată, mai curioasă în studierea patrimoniului istoric național.

Lucrarea va fi amplasată în mun. Chișinău. Însă locația, la alegerea autorului, sperăm să ramână o enigmă până la inaugurarea acesteia, care, va avea loc în ziua de 14 octombrie 2018.

Realizarea acestui concept va contribui la suplinirea galeriei de artă în aer liber al  mun. Chișinău.

Pentru dezvoltarea și realizarea proiectului în totalitate este nevoie de implicarea tuturor. Parametrii lucrării sunt de 220 m2,  aproximativ dublu față de precedenta lucrare «Peretele Gloriei: Decebal» ceea ce ar însemna cheltuieli de 7500 euro.  2000 euro este suma necesară pentru a procura materialele cum ar fi vopsele, autoturnul, schelă și uneltele de lucru pentru realizarea picturii murale. 6500 euro vor acoperi lucrul pictorilor (echipă formată din 3 persoane).


  1. Valentin Marcenco 

  Sper ca aceasta lucrare sa fie realizata, cit mai curind.

  2 года назад
  €5
 2. Corina ..... 

  Succes !

  2 года назад
  €20

Это уникальный вебсайт, который потребует более современный браузер на работу!

Пожалуйста, выполните обновление сегодня!