«Sportul este viață»

adăugat de Valentin Tvertohleb

 • Proiect
 • Comentarii
 • Donatori


Proiectului educativ sportiv “SĂNĂTATE, SPORT ŞI VOIE BUNĂ", înființat de un grup de tineri din s. Mihăileni, r.Rîșcani, în parteneriat cu: Inspectoratul Școlar Județean Constanța, propune desfăşurarea de activităţi care să valorifice pasiunea copiilor pentru activitatea sportivă, pentru mişcare şi competiţie.

Activităţile sportive propuse în cadrul proiectului vor să antreneze un număr cât mai mare de elevi în desfășurarea de jocuri sportive, întreceri, ştafete, în vederea cultivării relaţiilor de prietenie, de colaborare, a iniţiativei şi imaginaţiei prin activitatea sportivă.

Considerăm oportună derularea unui proiect cu tematica sportivă pentru că sportul este domeniul iubit de toți copiii, dar şi pentru că poate oferi elevilor o alternativă posibilă de a valorifica în mod plăcut şi reconfortant deprinderile şi priceperile motrice însuşite în orele de educaţie și prin activitățile extracurriculare.

Scopul derulării activităților sportive propuse în cadrul proiectului este de a dezvolta dragostea pentru mişcare în vederea fortificării organismului și întăririi sănătăţii, dezvoltarea trăsăturilor pozitive de caracter, a deprinderilor de comportare civilizată şi a spiritului de fair-play într-o competiţie sportivă.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

- Fortificarea organismului şi sporirea capacităţii de muncă fizică şi intelectuală a elevilor;

- Valorificarea deprinderilor şi priceperilor motrice însuşite în orele de educaţie fizică într-o competiţie;

- Satisfacerea dragostei pentru mişcare şi joc în aer liber;

- Formarea deprinderilor de organizare în mod util şi reconfortant a timpului liber;

- Dezvoltarea trăsăturilor pozitive ale caracterului şi personalităţii elevului.

GRUP ŢINTĂ:

- elevi din ciclul primar, gimnazial;

- cadre didactice care doresc să se implice în acest proiect.


Vremurile de azi, supuse preponderent economiei de piață, ne fac să acordăm atenție doar banilor, ca singur mijloc de a supraviețui sau a fi fericiți. Uităm că, pentru a ne bucura de realizări și pentru a ne îndeplini obiectivele, este nevoie de sănătate și un corp viguros.

A fi competitivi în toate laturile vieții, atrage după sine anumite abilități psihologice, inteligență și resurse adaptative. Dar cel mai important este să creștem copiii sănătoși și fericiți.

Cu donația ta va fi posibilă amenajarea sălii, reparația și crearea condițiilor decente pentru antrenament.


 1.  
  MDL 19.40

  7 ani în urmă
 2.  
  MDL 19.40

  7 ani în urmă
 3.  
  MDL 19.40

  7 ani în urmă
 4.  
  MDL 19.40

  7 ani în urmă
 5.  
  MDL 19.40

  7 ani în urmă

Acest site cere un alt tip de browser pentru activare!

Actualizează astăzi!