Termeni și Condiții

Ne bucurăm să vă avem alături de noi! Utilizând acest website ( „Site” sau  „Platformă”) și serviciile ce le oferă Guvern24 sunteți obligați să respectați Regulile și Termeni și Condițiile de utilizare prezentate aici. Această pagină conține Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului Guvern24, astfel, atunci când înregistrați un cont de utilizator nou și lansați un proiect, cădeți de acord cu conținutul acestei pagini. Administratorii platformei își atribuie dreptul de a schimba conținutul acestei pagini. * 01.04.2016 Modificare Taxe și Comisioane: Guvern24 aplică o taxă de 2% din suma colectată. Această sumă este utilizată pentru mentenanța tehnică a platformei. 

Definiții

Utilizatori vor fi numiți acei vizitatori ce își înregistrează un cont de utilizator pe site.

Utilizatorii site-ului pot lansa proiecte – inițiative destinate strângerii de fonduri prin intermediul crowdfunding-ului. Utilizatorii ce vor să lanseze un proiect pe Guvern24 obțin rolul de Beneficiar al platformei, iar acei utilizatori ce realizează donații pentru proiectele lansate de către Beneficiari obțin rolul de Donator. Fiecare Beneficiar își asumă responsabilitatea de a mulțumi Donatorii prin intermediul unei recompense promise pe pagina proiectului. Când un utilizator donează pentru un proiect între el și beneficiar este încheiat un contract nescris Beneficiar-Donator. Acest contract și regulile la care se supun părțile implicate în contract sunt stipulate în paragraful Obligațiuni Beneficiar și Obligațiuni Donator. Excepție fac parte proiectele incluse în categoria „Caritate” care sunt scutite de necesitatea oferirii unei recompense.

Cine suntem noi

Guvern24 este o platformă de crowdfunding lansată pe 22 decembrie 2015 în Republica Moldova. Scopul nostru este de a asigura existenţa unei platforme de finanţare colectivă (crowdfunding) pentru a asigura susținerea iniţiativelor comunitare dedicate reuşitei Moldovei ca țară. Mai multă informaţie despre misiunea noastră și echipa Guvern 24 puteţi găsi pe paginile: Despre Noi și Echipa Guvern24.

Cum poți deveni Utilizator Guvern24

Pentru a vă înregistra și a lansa ulterior un proiect pe site-ul Guvern24.md trebuie să aveţi împlinită vîrsta de 18 ani. Toată informația personală ce o adăugați pe site va fi utilizată de echipa Guvern24 pentru a asigura monitorizarea utilizatorilor și pentru a putea crea o punte de comunicare între beneficiari și donatori, de aceea vă rugăm să oferiți date autentice și complete. Guvern24 se obligă să nu utilizeze, modifice sau distribuie parola și informația cardului dumneavoastră bancar.

Proiectele care sunt publicate pe platformă sunt accesibile pentru vizitatorii site-ului, iar vizitatorii ce doresc să finanțeze un proiect în mod anonim o pot face fără a crea un cont de utilizator, dar vor fi nevoiți să introducă datele personale pentru a monitoriza activitatea financiară a proiectului. Donatorii anonimi nu sunt în drept să ceară recompense atât timp cât nu sunt înregistraţi pe site. Pentru a publica un proiect pe site trebuie să vă înregistraţi și să completați Formularul de lansare a unui proiect. 

 Acţiuni interzise pe site-ul Guvern24

Echipa Guvern24 nu acceptă discriminarea. Platforma Guvern24 este în drept să şteargă orice proiect sau recompensă, cont de utilizator, material audio sau video, comentariu, articol sau altă informaţie de pe site dacă persoana responsabilă de publicarea acestei informaţii dă dovadă de: ură, abuz, lipsă de respect, hărțuire, publicarea materialelor sau cuvintelor necenzurate, lipsa dreptului de autor asupra materialului prezentat și orice altă formă de discriminare. Alte acţiuni care vor fi întreprinse de dumneavoastră pe site și vor fi găsite ilegale în conformitate cu legislația activă în Republica Moldova sau vor încălca Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, vor duce la dezactivarea automată a profilului dumneavoastră.

Drepturi și Obligaţii ale echipei Guvern24

       Guvern24 nu evaluează posibilitatea Beneficiarilor de a lansa o campanie și de a realiza un proiect. Guvern24 nu poartă răspundere pentru calitatea produselor realizate de către Beneficiari.

 Obligații ce și le atribuie platforma Guvern24:

Departamentul Tehnic este responsabil pentru: asigurarea securităţii informației de pe site și a informației ce este stocată de către modulul de plată, pentru asigurarea mentenanței site-ului, pentru afişarea corectă și accesibilă a informației despre proiecte și pentru asigurarea flexibilității în procesul de utilizare a platformei.

Acest departament este responsabil pentru asigurarea respectării regulilor stipulate pe această pagină, astfel are dreptul să:

 1. Acceseze orice profil în cazul depistării unei amenințări asupra securității site-ului.
 2. Șteargă orice profil, comentariu sau proiect, dacă ele nu corespund Termenilor și Condițiilor stipulate pe această pagină.
 3. Realizeze orice schimbări vizuale sau textuale pe site în orice moment.
 4. Aplice schimbări pe pagina Termeni și Condiții în orice moment.

Departamentul Tehnic este obligat să:

 1. Examineze orice reclamație trimisă pe adresa info@guvern24.md ce vizează o încălcare a regulilor Guvern24 sau a legislației active în Republica Moldova.
 2. Examineze orice reclamație trimisă pe adresa info@guvern24.md ce vizează contractul Beneficiar-Donator și să anunțe părțile responsabile de reclamația primită fără a lua parte în dezbatere dacă au fost respectate toate regulile de utilizare a platformei.
 3. Răspundă activ și clar la toate întrebările ce vor fi adresate administratorilor platformei pe adresa de e-mail:  info@guvern24.md.
 4. Schimbe Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului, în cazul în care este demonstrat că ele sunt în afara Legislației Republicii Moldova sau încalcă Drepturile Omului, făcând abuz de putere, având un mesaj abuziv sau discriminatoriu.
 5. Anunțe în prealabil orice modificare a Termenilor și Condițiilor de utilizare a platformei fiecărui utilizator în parte pe adresa de e-mail a contului de utilizator.
 6. Contacteze fiecare Beneficiar în cazul aparițiilor unor schimbări în conținutul proiectelor.

Departamentul Proiecte va revizui și contacta creatorii de proiect înainte de a îl publica pe site. Informația ce este analizată constă în: respectarea autenticității materialului transmis de către creator și respectarea regulamentului de scriere a unui proiect în conformitate cu pagina Termeni și Condiții și Reguli de Utilizare.

În cazul acceptării proiectului dumneavoastră pentru finanţare, vom aveam dreptul de a face redactări, reformatarea materialului vizual și modificarea unor texte, pentru a transmite cât mai clar mesajul dumneavoastră. După ce proiectul este lansat pe site, Guvern24 nu este responsabil pentru monitorizarea campaniei până la finisarea perioadei de strângere a fondurilor. În momentul publicării proiectului pe site pentru începerea colectării  de fonduri are loc semnarea unui contract de colaborare între Guvern24 și Beneficiarul în care părțile se obligă: – să indice obiectul contractului; – scopul colectării fondurilor; – beneficiarul final; – datele contului pe care urmează ca Guvern24 să transfere fondurile colectate în numele Beneficiarului; – să indice modul în care Beneficiarul va prezenta Raportul Financiar în care va fi stipulat cum au fost utilizate resursele adunate (perioada realizării proiectului este aleasă de către beneficiar); – să prezinte un Raport de Distribuire a Recompenselor (perioada necesară pentru a fi distribuite toate recompensele este aleasă de către beneficiar).

Departamentul Proiecte  are dreptul să:

 1. Refuze publicarea unui proiect în cazul în care nu respectă regulile stipulate în pagina Termeni și Condiții și Reguli de Utilizare.
 2. Utilizeze informația publicată pe pagina unui proiect pentru utilizarea ei pentru promovarea pe canalele media partenere Guvern24.
 3. Perceapă un comision de 2% din suma totală a fiecărui proiect.
 4. Refuze retragerea sumei donate dacă până la finele proiectului au mai rămas 3 zile.
 5. Editeze sau să șteargă Proiectul de pe site, acesta este un drept care aparține exclusiv Administratorului.

Departamentul Proiecte se obligă să:

 1. Răspundă activ și explicit la toate întrebările ce vor fi adresate departamentului pe adresa de e-mail: info@guvern24.md  
 2. Ofere informația cerută de Beneficiari sau Donatori pentru a contacta utilizatorii site-ului în cazul în care unul dintre părți a încălcat prevederile contractului Beneficiar-Donator.
 3. Analizeze minuțios fiecare proiect trimis spre revizuire în conformitate cu regulile stipulate pe această pagină și pe pagina Reguli de Utilizare.
 4. Semneze un contract cu Beneficiariul înainte de lansarea proiectului.
 5. Acționeze în judecată orice Beneficiar în cazul în care nu respectă contractul semnat cu Guvern24.

Beneficiari

Fiecare utilizator Guvern24 devine Beneficiar în momentul în care lansează un proiect pe platformă.

Beneficiarii sunt obligați să:

 1. Completeze formularul de lansare a proiectului în conformitate cu Regulile de Utilizare.
 2. Monitorizeze toată activitatea proiectului de-a lungul perioadei de colectare și să ofere răspuns la toate întrebările ce vor fi adresate de către administratorii platformei sau utilizatorii ei.
 3. Semneze un contract cu platforma Guvern24 prin care el ne asigură de realizarea adecvată a proiectului promis către donatori prin prezentarea la finele proiectului propriu-zis a Raportului Financiar și a Raportului de Distribuire a Recompenselor (dacă se aplică).
 4. Utilizeze resursele adunate de-a lungul proiectului doar pentru realizarea scopurilor sau produselor promise în proiectul propriu-zis.
 5. Creeze și să distribuie toate recompensele promise donatorilor la data stabilită în contractul încheiat cu platforma Guvern24.

În cazul imposibilității realizării proiectului promis de către beneficiar, el își încalcă obligațiunile ce și le-a asumat față de donator. Astfel, pentru a își îndeplini până la sfârșit obligațiunile, beneficiarul va fi nevoit să găsească o altă metodă de a aduce proiectul la viață și de a remunera donatorii inițiali. Pentru a-și îndeplini aceste obligații, propunem creatorilor să:

 • asigure donatorii și societatea cu dovezi materiale și juridice ce demonstreză o piedică în continuarea proiectului promis și finalizarea lui;
 • asigure evidența legală a utilizărilor fondurilor până în momentul stopării proiectului;
 • dacă proiectul nu a fost posibil de început, să asigure restituirea banilor adunați sau o nouă metodă de utilizare a sumei adunate și să ofere remunerările promise.

În cazul nerespectării obligațiunilor contractuale, Guvern24 își asumă dreptul de a apela la instanțele de judecată sau instituțiile de resort.
Prin utilizarea site-ului www.guvern24.md, Beneficiarul este de acord ca materialele și informațiile furnizate, să fie folosite de către Platformă pentru publicarea și buna desfășurare a Proiectului.

 

 Termeni și condiții de finanțare

Pentru a primi resursele adunate în timpul campaniei de colectare a fondurilor pentru proiectul dumneavoastră trebuie să îndepliniți următoarele cerințe:

 • Data de transfer a recompenselor este una aleasă și concepută direct de autor, dar trebuie de știut că această dată este una relativă și nu este mereu posibilă de realizat exact la timp. De aceea, rugăm beneficiarii să analizeze eficient capacitățile lor și resursele necesare pentru a fi cât mai corecți față de donatori. În cazul schimbării datei prestabilite, creatorii de proiect sunt obligați să anunțe fiecare donator în parte. Sugerăm să reamintiți donatorilor cu 1-2 zile înainte de tranfer, că recompensa va ajunge în ziua prestabilită, pentru a coordona corect acțiunile dumneavoastră.
 • Toate donațiile pe platforma www.guvern24.md sunt efectuate în EURO.
 • În cazul în care remunerea propusă de creator are unele caracteristici ce vor fi individuale pentru fiecare donator, rugăm să adresați întrebările necesare fiecărei persoane în parte. Astfel de caracteristici generale pot fi: mărimea maioului, adresa și telefonul donatorului, culoarea preferată sau gustul dorit.
 • Platforma Guvern24 nu își atribuie responsabilitate pentru realizarea proiectelor ce sunt propuse de beneficiari și nu poartă răspundere pentru modul în care va fi realizat un anumit proiect sau de calitatea produselor ce vor fi trimise drept recompensă.
 • În cazul în care, la expirarea termenului Proiectului, vor fi colectate mai puțin de 10% din mijloacele bănești indicate în Proiect părțile, prin încheierea unui acord, vor înceta contractul și, în cazul dat, la alegerea Beneficiarului, suma colectată în cadrul Proiectului va fi:
  – restituită Donatorilor, în cazul în care donațiile au fost efectuate în ultimele 3 luni până la încetarea Contractului, cu deducerea comisioanelor reţinute și/sau
  – redirecționată către un alt Proiect și/sau
  – vor rămâne pe contul Fundației pentru cheltuielile administrative ale acesteia.

Taxe și Comisioane

Înregistrarea pe site-ul Guvern24 este gratuită, la fel și crearea unui proiect. Atunci când dumneavoastră finisați colectarea de fonduri, Guvern24 aplică o taxă de 2% din suma colectată. Această sumă este utilizată pentru mentenanța tehnică a platformei. Alte taxe sunt percepute de către modulurile de plată prin care sunt efectuate donațiile.

Vă rugăm să atrageți atenție la acest comision când calculați suma de care aveți nevoie pentru realizarea cu succes a proiectului.

Acest site cere un alt tip de browser pentru activare!

Actualizează astăzi!