Termeni și Condiții

Ne bucurăm că ne-ați alăturat! Utilizând această platformă – Guvern24, sunteți de acord să respectați Termenii și condițiile. Această pagină conține Termeni și condiții de utilizare a Guvern24. Astfel, atunci când creați un profil nou și lansați un proiect sau finanțați proiectul selectat, sunteți de acord cu Termenii și condițiile (Acordul utilizatorului). Administratorii acestei platforme își rezervă dreptul de a modifica conținutul acestei pagini.

* Guvern24 percepe comisie din suma colectată. Această sumă este utilizată pentru întreținerea tehnică a platformei.

 

OFERTA PUBLICA
«UTILIZAREA PLATFORMEI GUVERN24»

1. Dispoziții generale
1.1. Prezentul Acord de utilizare (denumit în continuare „Acordul”) stabilește dispoziții general obligatorii care reglementează activitățile Inițiatorilor, Donatorilor și Companiei pe Platforma guvern24.md și include regulile de bază pentru înregistrarea Proiectelor, condițiile de plată și rambursarea și metode de monitorizare a îndeplinirii obligațiilor părților și, de asemenea, stabilește regulile de utilizare a materialelor și funcționalității Site-ului guvern24.md (Platforma Guvern24), deținut de Fundația „Glia Eterna” și situat pe Internet la www.guvern24.md (denumit în continuare Guvern24 sau Platforma).
1.2. Scopul Platformei. este organizarea finanțării colective a Proiectelor în diverse scopuri pentru susținerea inițiativelor publice care vizează succesul Moldovei ca țară.
Tipuri de Proiecte permise pentru înregistrare și publicare pe Platformă:
a) Proiecte sociale,
b) cultural,
c) și scopuri caritabile (cu excepția Proiectelor legate de strângerea de fonduri pentru tratament, intervenții chirurgicale, reabilitare etc.).
Proiectele legate de obținerea de beneficii comerciale nu sunt acceptate pentru examinare și publicare.
Aceste tipuri de Proiecte nu implică faptul că Donatorii vor primi beneficii.
1.3. Guvern24 nu este o Platformă de investiții, nu conține propuneri pentru ca persoanele să încheie un acord de investiții, precum și să furnizeze altfel câștiguri de capital pentru persoana care participă la finanțarea Proiectului.
1.4. Orice persoană înregistrată pe Platformă este considerată a fi acceptat pe deplin și necondiționat termenii prezentului acord, care include și condițiile de prelucrare, stocare și utilizare a datelor personale.
1.5. Acest Acord cu Platforma Guvern24 este considerat încheiat din momentul în care Utilizatorul se înregistrează pe Site-ul www.guvern24.md (Platforma Guvern24).
1.6. Funcțiile Platformei Guvern24 (denumite în continuare Platformă) sunt furnizate Utilizatorilor numai sub rezerva regulilor definite în prezentul acord de utilizare.
1.7. După ce Utilizatorul acceptă termenii prezentului acord (acceptare) în modul prescris, acordul Utilizatorului acceptă forța contractului și este supus respectării de către toate părțile.
1.8. Compania oferă Inițiatorului posibilitatea tehnică de a posta pe paginile Platformei informații despre Proiect, condițiile acestuia, rezultatul Proiectului, procedura de finanțare de către Utilizatori și alte informații despre Proiect.
1.9. Inițiatorul poate oferi pentru publicare și strângere de fonduri doar tipurile de Proiecte specificate în clauza 1.2. prezentul acord. Proiectele comerciale nu sunt permise de Kommersant pentru publicare până când Furnizorul și Compania nu convin altfel.
1.10. Compania acționează doar ca o entitate care oferă capacități organizaționale, tehnice, informaționale și de altă natură ale Platformei pentru implementarea de către Utilizatori (Inițiatori și Donatori) a intereselor lor.
1.11. Platforma nu este responsabilă pentru calitatea implementării Proiectelor propuse de Inițiatori și nu este responsabilă pentru modul / metoda în care va fi implementat un anumit Proiect.
2. Termeni și definiții
2.1. Compania este Fundația Glia Eterna, care administrează și oferă asistență tehnică pentru Serviciu. Compania nu este o persoană autorizată să efectueze acțiuni semnificative din punct de vedere juridic, cu excepția cazurilor care nu sunt specificate în mod expres în prezentul acord.
2.2. Platforma / Platforma / Site-ul Guvern24 este un set structurat de pagini web interconectate de un singur complex hardware și tehnic și situat pe internet la www.guvern24.md. Este o Platformă de crowdfunding lansată pe 22 decembrie 2015 în Republica Moldova.
2.3. Utilizator – orice persoană fizică, antreprenor individual sau persoană juridică care acționează în nume propriu sau în numele altei persoane, referindu-se la materialele și serviciile de informații ale Site-ului.
2.4. Utilizatori ai Siteului înregistrat – Utilizatori care și-au creat un cont pe Site. Doar Utilizatorii înregistrați ai Site-ului pot deveni Inițiator sau Donator.
2.5. Proiectul este un tip de activitate implementat de Inițiator (de exemplu, dezvoltarea și implementarea serviciilor pentru săraci, organizarea amenajării teritoriului municipal, curți, crearea de monumente culturale etc.), informații despre care sunt postate pe Site pentru a atrage fonduri colective pentru această activitate.
2.6. Inițiator de Proiect (Inițiator) – acest rol poate fi orice persoană juridică sau fizică care colectează fonduri pentru un Proiect pentru unul sau mai mulți beneficiari.
2.7. Beneficiar – destinatarul final al fondurilor colectate. Pot exista mai mulți beneficiari într-un singur Proiect. Inițiatorul poate fi, de asemenea, beneficiarul fondurilor colectate.
2.8. Donator – un Utilizator care face donații voluntare în scopul finanțării Proiectelor Inițiatorilor.
2.9. Rezultatul Proiectului (în continuare – Rezultat) – un articol, serviciu, alt obiect, în forme tangibile și / sau intangibile, care a fost creat de Inițiator ca urmare a finanțării primite folosind Platforma Guvern24.
2.10. Beneficiu – o remunerație de la Inițiator sub formă de recunoștință, produs, serviciu, recompensă financiară etc.
2.11. Contul personal este o secțiune personalizată a Site-ului, acces la care are doar un Utilizator înregistrat. Contul personal este destinat Utilizatorului să efectueze operațiuni legate de plasarea de informații personale despre el însuși, informații despre Proiect sau Aplicație etc.
2.12. Această secțiune nu este exhaustivă pentru interpretarea termenilor utilizați în prezentul acord. Toți ceilalți termeni și definiții sunt folosiți în sensul care le este dat prin forța legii, alte reglementări sau obiceiuri comerciale, inclusiv înțelesul general acceptat folosit pe internet.

3. Obiectul acordului
3.1. Conform termenilor prezentului acord, Compania oferă:
3.1.1. Pentru Inițiator – o oportunitate tehnică de a posta pe paginile Portalui informații despre Proiect, condițiile acestuia, costul, rezultatul Proiectului, procedura de finanțare de către Utilizatori și alte informații despre Proiect.
3.1.2. Utilizatori (inclusiv Donatorul) – o oportunitate tehnică de a afla despre Proiectele curente ale Inițiatorilor și de a participa la Proiecte, de a primi informații despre rezultatele Proiectelor, precum și alte oportunități tehnice și informaționale oferite de Platforma Guvern24 .
3.2. O parte integrantă a prezentului acord este acordul dintre Inițiator și Companie. Acordul stabilește drepturile și obligațiile părților în legătură cu fiecare Proiect specific.
3.3. În conformitate cu termenii prezentului Acord, Compania acționează doar ca o entitate care oferă capacități organizatorice, tehnice, informaționale și de altă natură ale Platformei pentru ca Inițiatorul și Utilizatorul să își realizeze interesele.
3.4. Furnizarea Platformei pentru implementarea obiectivelor Proiectului și posibilitatea participării (contribuții etc.) la acesta a unui cerc nelimitat de persoane nu reprezintă o bază pentru recunoașterea Companiei și / sau a reprezentanților săi individuali ca o parte (sau una dintre părți) în tranzacțiile încheiate între Inițiator și Utilizator (Inițiator / Donator).
3.5. La donarea de fonduri pentru implementarea Proiectului selectat de Donator, în momentul în care Donatorul face o donație pentru Proiect, se încheie un contract nescris între el și Inițiator. Termenii contractului și regulile la care sunt supuse părțile la contract sunt reprezentate de prezentul acord.
3.6. Colectarea de către Companie a unui comision din fondurile primite pentru Proiect pentru utilizarea capacităților tehnice și de altă natură ale Platformei Guvern24 nu reprezintă un motiv sau bază pentru recunoașterea Fundației Glia Eterna ca parte la tranzacțiile încheiate între Inițiator și Donator. , precum și alți terți.
3.7. Platforma nu este responsabilă pentru calitatea implementării Proiectelor propuse de Inițiatori și nu este responsabilă pentru modul în care va fi implementat un anumit Proiect.
3.8. Prezentul acord este guvernat de normele legislației Republicii Moldova.
3.9. Toate disputele posibile privind Acordul sunt soluționate în conformitate cu normele legislației actuale ale Republicii Moldova.
3.10. Nimic din Acord nu poate fi înțeles ca stabilirea între Utilizator și Companie de relații de agenție, relații de parteneriat, relații de activitate comună, relații de muncă personale sau orice alte relații care nu sunt prevăzute în mod expres în prezentul Acord.

4. Reguli generale ale Platformei Guvern24, drepturi și obligații ale Utilizatorilor
4.1. Proiectele publicate pe Platformă sunt disponibile tuturor vizitatorilor.
4.2. Pentru înregistrare, precum și pentru lansarea ulterioară a Proiectului pe Platformă, Utilizatorul trebuie să aibă cel puțin 18 ani în momentul înregistrării.
4.3. Proiectele publicate pe Platformă sunt disponibile pentru toți vizitatorii, cu toate acestea, numai un Utilizator înregistrat poate deveni Inițiatorul sau Donatorul Proiectului.
4.4. Atunci când finanțează un Proiect, Utilizatorul Donator poate seta opțiunea „Anonim”, în acest caz, numele de Utilizator și prenumele nu vor fi afișate în lista Donatorilor, doar „Anonim” și va fi afișată suma transferată Proiectului Inițiatorului.
4.5. Pentru a publica un Proiect pe Site, Utilizatorul-Inițiator trebuie să se înregistreze și să completeze formularul de lansare a Proiectului.
4.6. Inițiatorul este obligat să raporteze Donatorilor rezultatul Proiectului său, prin publicarea de materiale probatorii etc. în conformitate cu toți termenii acestui Acord.
4.7. Utilizatorul recunoaște și este de acord că serviciile Platformei Guvern24, precum și toate programele necesare asociate acestora, conțin informații confidențiale protejate de legislația Republicii Moldova privind proprietatea intelectuală și alte legi internaționale. Utilizatorul este de acord să nu modifice, să vândă, să distribuie acest conținut și programe, în totalitate sau parțial.
4.8. Utilizatorul se obligă să nu încarce, să posteze sau să utilizeze altfel pe Site orice materiale protejate de legile proprietății intelectuale (inclusiv drepturile de autor, legea mărcilor comerciale) și alte materiale protejate de lege fără a obține permisiunea expresă a proprietarului drepturilor asupra materialului protejat. ..
4.9. Utilizatorul se angajează să nu posteze pe Site și să nu trimită nicăieri prin / prin Site materiale din următoarea natură:
a) încălcarea legii, conținând amenințări și insulte, discreditarea altor persoane, încălcarea drepturilor cetățenilor la viața privată sau la ordinea publică, care sunt obscene;
b) încălcarea într-un grad sau altul a onoarei și demnității, drepturilor și intereselor protejate legal ale altora;
c) să contribuie sau să conțină apeluri de incitare la ură religioasă, rasială sau etnică, care să conțină încercări de incitare la ostilitate sau incitare la violență;
d) precum și alte materiale care induc alte persoane la un comportament ilegal, implicând răspundere penală, civilă și de altă natură sau încălcând în orice mod prevederile legii;
4.10. Compania are dreptul de a șterge orice Proiect sau cont de Utilizator, material audio sau video, comentariu, articol sau alte informații postate pe Site dacă persoana responsabilă de publicarea acestor informații demonstrează: ură, insultă, lipsă de respect, hărțuire, public – trimiterea de materiale sau cuvinte fără cenzură, absența drepturilor de autor pentru materialele trimise și orice altă formă de discriminare. Alte acțiuni care vor fi întreprinse de dvs. pe Site și vor fi recunoscute ca ilegale în conformitate cu legislația actuală a Republicii Moldova sau care încalcă Declarația Universală a Drepturilor Omului vor duce la dezactivarea automată a profilului dvs.
4.11. Utilizatorul este de acord să furnizeze Companiei date cu caracter personal în măsura necesară pentru ca părțile să își îndeplinească obligațiile care decurg din prezentul Acord.
4.12. Toate informațiile personale pe care Utilizatorul le adaugă pe Site-ul www.guvern24.md vor fi utilizate de Companie pentru a monitoriza Utilizatorii și pentru a crea o punte între Inițiatori și Donatori, prin urmare, Utilizatorul este obligat să furnizeze date complete și fiabile.
4.13. Dacă Utilizatorul furnizează informații incorecte sau Compania are motive serioase să creadă că informațiile furnizate de acesta sunt incorecte, incomplete sau inexacte, Compania are dreptul de a suspenda sau anula înregistrarea Utilizatorului, precum și de a-i refuza utilizarea serviciilor sale.
4.14. Dacă, în opinia Companiei, Utilizatorul încalcă orice termeni ai prezentului Acord, Compania poate suspenda, restricționa sau termina complet accesul la servicii. Încetarea furnizării de servicii nu limitează Compania în alte drepturi.
4.15. Utilizatorul este responsabil pentru securitatea numelui său de Utilizator și a parolei, precum și pentru tot ceea ce se va face pe Site-ul www.guvern24.md sub numele său de Utilizator și parola.
4.16. Utilizatorul este obligat să notifice imediat Compania cu privire la orice caz de acces neautorizat (neautorizat) la Platformă sub numele său de Utilizator și parola și / sau orice încălcare a securității.

5. Confidențialitate
5.1. Compania se angajează să nu utilizeze, să schimbe sau să distribuie informații personale despre Utilizatori obținute ca urmare a activităților sale. Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal este reglementat de legislația Republicii Moldova.
5.2. Datele personale ale Utilizatorului sunt prelucrate în conformitate cu Legea Republicii Moldova „privind protecția datelor cu caracter personal” nr. 133 din 08.07.2011.
5.3. La înregistrarea pe Platformă, Utilizatorul furnizează următoarele informații: Nume, Prenume, adresă de e-mail, parolă pentru a intra în sistem.
5.4. Prin furnizarea datelor sale personale în timpul înregistrării, Utilizatorul este de acord cu prelucrarea acestora de către Companie, inclusiv în scopul îndeplinirii obligațiilor Companiei față de Utilizator în temeiul prezentului Acord, informarea Utilizatorilor despre serviciile lor, efectuarea de sondaje electronice, asistență pentru clienți etc.
5.5. Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice acțiune (operație) sau un set de acțiuni (operații) efectuate folosind instrumente de automatizare sau fără utilizarea unor astfel de instrumente cu date cu caracter personal, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea (actualizarea, modificarea) extracției , utilizarea, transferul (inclusiv transferul către terți, fără a exclude transferul transfrontalier, dacă necesitatea acestuia a apărut în cursul îndeplinirii obligațiilor), depersonalizarea, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor cu caracter personal.
5.6. Compania are dreptul de a trimite informații, inclusiv mesaje publicitare, la e-mail și / sau telefonul mobil al Utilizatorului cu acordul său. Utilizatorul are dreptul să refuze să primească reclame și alte informații fără a explica motivele refuzului. Mesajele de serviciu care informează Utilizatorul despre Compandă și etapele procesării acesteia sunt trimise automat și nu pot fi respinse de Utilizator.
5.7. Compania are dreptul de a utiliza tehnologia „cookie-urilor”. „Cookie-urile” nu conțin informații confidențiale, iar Compania are dreptul de a transfera informații despre „cookie-uri” către Parteneri, agenți și terți care au acorduri cu Compania pentru a-și îndeplini obligațiile față de Utilizator și în scopuri statistice și de optimizare a mesajelor .
5.8. Compania primește informații despre adresa IP a vizitatorului pe Site-ul www.guvern24.md. Aceste informații nu sunt utilizate pentru a identifica vizitatorul.
5.9. Compania nu este responsabilă pentru informațiile furnizate de Utilizator pe Site într-o formă publică.

6. Reguli generale pentru lansarea și finalizarea Proiectelor
6.1. Compania nu evaluează posibilitatea Inițiatorilor de Proiect de a lansa o campanie și de a implementa Proiectul. Și, de asemenea, nu face calcule, formarea de planuri de afaceri, etape, tehnologii utilizate etc.
6.2. Înainte de publicarea Proiectului, Compania trebuie să evalueze informațiile furnizate de Inițiator despre Proiect, precum și documentele însoțitoare furnizate de Inițiator (pentru a minimiza riscul de fraudă). Orice Proiect care trezește suspiciunea de fraudă sau implică riscuri de imposibilitate (totală sau parțială) a implementării Proiectului, Compania respinge și nu permite publicarea. De asemenea, dacă, după publicarea Proiectului, Compania primește informații că este frauduloasă, acest Proiect va fi eliminat imediat de pe Platformă, strângerea de fonduri în favoarea acestui Proiect va fi oprită, iar Inițiatorul va fi obligat să returneze toate fondurile primite, care vor fi trimise către fondul altui Proiect sau către Donatori, au finanțat acest Proiect.
6.3. La înregistrarea Proiectului, Inițiatorul este obligat să furnizeze o descriere clară și bunurile / serviciile planificate pentru care vor fi cheltuite fondurile colectate și să descrie mijloacele de raportare, conform cărora, la implementarea Proiectului, va furniza o raport complet asupra activităților sale în cadrul Proiectului.
6.4. După înregistrarea Proiectului, Inițiatorul este obligat să furnizeze Companiei copii color ale următoarelor documente:
a) o copie a documentelor de înregistrare (certificat de înregistrare și / sau un extras actualizat din registrul de stat);
b) licență pentru tipul de activitate;
c) certificat de existență a unui cont bancar;
d) copii ale cărților de identitate ale tuturor persoanelor responsabile din partea Inițiatorilor Proiectului, inclusiv cărțile de identitate ale directorului și ale fondatorilor.
Aceste documente trebuie furnizate de Inițiator în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării Proiectului pe Platformă.
Această listă nu este exhaustivă. Compania are dreptul de a solicita originalele documentelor pentru verificare, precum și alte documente (și / sau copii ale acestora) la discreția sa, inclusiv rapoarte financiare și de altă natură, care, în opinia sa, trebuie furnizate de Inițiator pentru fiecare anume Proiect.
6.5. Pentru semnarea documentelor, Inițiatorul și Compania pot utiliza semnătura digitală electronică, în conformitate cu legislația actuală a Republicii Moldova.
6.6. Condițiile de examinare a documentelor pentru fiecare Proiect specific, Inițiatorul le specifică separat cu Compania.
6.7. Compania poate revizui suma de finanțare solicitată de Inițiator pentru orice tip de Proiect și o poate stabili la discreția sa.
6.8. Fiecare Proiect trebuie plasat în categoria corespunzătoare a Site-ului. Dacă, în opinia Inițiatorului, categoria cerută nu este disponibilă, Inițiatorul poate contacta un reprezentant al Companiei pentru consultare.
6.9. Proiectul este permis pentru publicare dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
a) Tipul Proiectului nu contrazice termenii acestui Acord;
b) Proiectul nu prevede primirea de beneficii comerciale;
c) Inițiatorul a furnizat o descriere completă a Proiectului, etapele de implementare a acestuia, materiale video etc. – adică tot ceea ce dovedește viabilitatea Proiectului
d) Inițiatorul a completat corect formularul de Proiect de pe Site, inclusiv toate informațiile personale și de contact necesare;
e) Inițiatorul a furnizat toate documentele (și / sau copiile acestora) solicitate de Companie;
f) Compania a verificat materialele din Proiect furnizate de Inițiator (descriere, videoclip etc.) și documentele furnizate.
g) Inițiatorul a încheiat un acord cu Compania pentru plasarea Proiectului pe Platformă. Contractul trebuie să indice obiectul contractului, scopul strângerii de fonduri, intervalul de timp pentru strângerea de fonduri, etapele și termenii implementării Proiectului, Beneficiarul final sau lista Beneficiarilor, detaliile contului curent către care va transfera Compania fondurile colectate în numele Inițiatorului minus comisioanele, precum și acordul, părțile trebuie să indice cum și în ce formă Inițiatorul va prezenta un raport financiar, care va reflecta utilizarea intenționată a fondurilor pentru implementarea Proiectului.
6.10. Dacă Proiectul Inițiatorului este admis la Publicație, Compania are dreptul de a cere Inițiatorului să modifice textele, să reformateze și să schimbe materialele vizuale pentru o prezentare mai exactă a Proiectului și a obiectivelor sale.
6.11. Compania își rezervă dreptul de a refuza Inițiatorului să publice Proiectul prin trimiterea unei notificări la adresa de e-mail specificată de Inițiator.
6.12. După lansarea Proiectului pe Platformă, Compania nu este responsabilă pentru monitorizarea campaniei Inițiatorului (cu excepția cazurilor de notificare a Inițiatorului cu privire la introducerea oricăror modificări) până la sfârșitul perioadei de strângere de fonduri. Toate modificările după lansarea Proiectului și înainte de publicarea modificărilor, Inițiatorul trebuie să fie de acord mai întâi cu Compania. După ce Inițiatorul face modificări la Proiect, strângerea de fonduri pentru Proiect se oprește automat, până când Compania îl aprobă și permite publicarea modificărilor.
6.13. După încheierea strângerii de fonduri și primirea documentelor de la Inițiator care confirmă începerea Proiectului, Compania, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice, transferă fondurile colectate în Proiectul Inițiatorului în contul curent specificat de Inițiator în acord. Inițiatorul este obligat să publice în secțiunea corespunzătoare informații despre transferul de fonduri către acesta, precum și despre cheltuirea fondurilor primite în timpul implementării Proiectului.
6.14. Dacă este imposibil să finalizați Proiectul din orice motiv, Inițiatorul este obligat să găsească o altă modalitate de implementare a Proiectului și să raporteze Kommersant și Donatorii. Sau, în cazuri speciale, suspendați și / sau abandonați implementarea Proiectului, dar furnizați în același timp toate documentele de raportare care mărturisesc costurile reale rezonabile ale Proiectului până în momentul suspendării acestuia. Restul fondurilor primite de Inițiator pentru implementarea Proiectului prin intermediul Platformei, care nu au fost cheltuite în mod rezonabil pentru implementarea Proiectului, trebuie returnate Companiei cel puțin în termen de 10 zile de la data suspendării sau refuzului de implementează acest Proiect. În cazul suspendării Proiectului, pentru o perioadă scurtă, dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice, Inițiatorul nu returnează fondurile dacă poate confirma și dovedi posibilitatea implementării ulterioare a Proiectului.
6.15. La implementarea Proiectului în termenul stabilit, Inițiatorul este obligat să furnizeze un raport și dovezi documentare privind cheltuielile de fonduri pentru Proiect (verificări, facturi etc.), precum și să furnizeze un raport vizual cu privire la rezultate a Proiectului (foto și video).
6.16. În cazul în care Inițiatorul nu furnizează un raport și nu arată rezultatele Proiectului, Inițiatorul este obligat să returneze fondurile în contul Platformei, luând în considerare costurile pentru următoarea returnare a fondurilor către Donatori sau redistribuirea fondurile Companiei către alte Proiecte.
6.17. Compania își rezervă dreptul de a refuza Inițiatorului dreptul de a strânge fonduri pentru Proiect în orice etapă a Proiectului, trimițând o notificare la adresa de e-mail specificată de Inițiator.

7. Reguli pentru strângerea de fonduri pentru Proiecte
7.1. Compania colectează fonduri pentru finanțarea Proiectului în numele și pe cheltuiala Inițiatorului, acceptă și procesează plățile de la Donator în scopul transferului lor ulterior către Inițiator, în conformitate cu termenii prezentului acord de utilizare.
7.2. Capacitatea de a transfera fonduri în favoarea Proiectului este oferită numai Utilizatorilor înregistrați în zona autorizată a Site-ului www.guvern24.md.
7.3. Donatorul, înainte de a transfera fonduri pentru finanțarea Proiectului selectat, se angajează să studieze termenii prezentului acord. Transferând fonduri către fondul Proiectului ales de Donator, Donatorul este de acord cu toți termenii acestui acord, precum și cu termenii Proiectului.
7.4. Donatorul, înainte de a transfera fonduri pentru finanțarea Proiectului selectat, se angajează să studieze și să verifice în mod independent conținutul materialelor publicate în cadrul Proiectului selectat, condițiile Inițiatorului, procedura de desfășurare, organizare și executare a Proiectului, precum și ca alte cerințe și condiții suplimentare pentru finanțarea Proiectului relevant …
7.5. Fondurile primite de la Donator până la finalizarea strângerii de fonduri pentru Proiect și transferul acestora către Inițiator se află într-un cont special al Companiei. După transferul fondurilor către Inițiator, în conformitate cu termenii acestei secțiuni din prezentul acord, obligația Donatorului de a contribui cu fonduri la Proiect este considerată îndeplinită.
7.6. Dacă există întrebări cu privire la execuția Proiectului, inclusiv procedura de plată, Utilizatorul are dreptul de a solicita informații clarificatoare Inițiatorului prin trimiterea unei scrisori la adresa de e-mail specificată de Inițiator sau orice alt canal de comunicare specificat de Inițiator. .
7.7. Dacă există întrebări cu privire la Proiectul Inițiatorului, Utilizatorul are dreptul de a solicita informații de la Companie prin clarificarea trimiterii unei scrisori la adresa de e-mail indicată în contactele Platformei sau orice alt canal de comunicare indicat pe Platformă cu administrația Platformei.
7.8. Depunerea de fonduri într-un cont special al Companiei pentru un Proiect de consiliere prin intermediul Platformei se poate face numai din fonduri non-cash. Utilizatorul se obligă să se familiarizeze cu metodele de plată și cu comisionul sistemelor de plată pentru efectuarea unei plăți și să aleagă cea mai convenabilă metodă de plată disponibilă pe Site-ul furnizorului de plăți „PAYNET SERVICES” SRL, la paynet.md: card bancar sau Paynet portofel electronic.
Pentru a efectua o plată, după ce faceți clic pe butonul „Plătiți” din Platformă, Donatorul merge automat la pagina furnizorului de plăți „PAYNET SERVICES” SRL. După donarea de fonduri către fondul Proiectului, Utilizatorul apare pe lista Donatorilor fie sub numele specificat în timpul înregistrării, fie sub eticheta „anonim”, dacă o astfel de opțiune a fost selectată pe Platforma înainte ca fondurile să fie creditate la Proiect.
7.9. În urma fondurilor contribuite de Donator, sistemul (Platforma) trimite automat o confirmare indicând numele Donatorului, data tranzacției și suma contribuită de Donator la fondul Proiectului.
7.10. Înainte de a transfera fondurile colectate către fondul Proiectului către Inițiator, Compania oferă un act bilateral privind furnizarea de servicii (denumit în continuare Legea) și facturi de plată (comision plătit Platformei, precum și comisioane bancare), care trebuie semnat de Inițiator în termen de 10 (zece) zile de la data primirii. Dacă, în perioada specificată, Inițiatorul nu semnează legea sau nu oferă un refuz motivat în scris, serviciile Companiei de a furniza Platforma Guvern24.md pentru a strânge fonduri pentru Proiect sunt considerate în mod corespunzător prestate și acceptate de Inițiator fără comentarii. , iar legea și factura de plată prezentate stau la baza calculelor.
7.11. Compania își rezervă dreptul de a transfera pas cu pas fondurile primite de la Donatori, conform planului și etapelor convenite cu Inițiatorul, pentru a garanta îndeplinirea completă a tuturor condițiilor Proiectului declarate de Inițiator.
7.12. După ce a primit de la Inițiator un set semnat de documente care confirmă lansarea Proiectului, Compania, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice, transferă fondurile colectate pentru Proiectul Inițiatorului în contul curent specificat de Inițiator la înregistrarea Proiectului. Inițiatorul publică în secțiunea corespunzătoare a Proiectului de pe Platformă informații despre transferul de fonduri către acesta și începutul Proiectului.
7.13. Inițiatorul este obligat să informeze Utilizatorii cu privire la progresul implementării și rezultatele finalizării Proiectului, precum și să furnizeze un raport privind finalizarea fiecărei etape, dacă implementarea Proiectului implică mai multe etape.
Dacă această condiție nu este îndeplinită, Inițiatorul este obligat să returneze fondurile colectate în contul Companiei, precum și fondurile care acoperă cheltuielile Companiei pentru rambursarea fondurilor către Donatori sau pentru redistribuirea fondurilor către alte Proiecte publicate pe Platformă, suma totală a rambursării va fi indicată în factura de plată.emisă de Companie Inițiatorului.
7.14. În cazul în care Compania a decis închiderea Proiectului, din cauza încălcării de către Inițiator a termenilor prezentului acord sau din alte motive valabile, fondurile contribuite de Donatori la Proiect vor fi returnate tuturor Donatorilor, minus comisia, indicând motivul închiderii Proiectului.
7.15. Dacă Proiectul nu a colectat 50% din suma planificată și Inițiatorul în cadrul Proiectului curent, și Inițiatorul dorește să schimbe elementele cheltuielilor Proiectului (numărul de bunuri achiziționate etc.), Inițiatorul trebuie să publice modificările planificate în implementarea și rezultatele Proiectului sau prelungiți termenul limită pentru colectarea sumei solicitate. La reducerea bugetului, rezultatul Proiectului trebuie să fie tangibil și adecvat în raport cu ideea inițială a Proiectului și cu suma colectată.
7.16. Dacă Proiectul nu a colectat 30% din suma planificată și Inițiatorul, în cadrul Proiectului curent, dorește să schimbe cheltuielile, numărul de bunuri achiziționate etc., Inițiatorul trebuie să publice modificările planificate sau prelungi perioada de încasare a sumei.
7.17. În cazurile în care Proiectul nu a strâns fonduri în suma specificată la paragrafe. 7.14 și 7.15 din prezentul acord și, în același timp, Inițiatorul nu modifică elementele cheltuielilor Proiectului, nu prelungește perioada de strângere de fonduri, Inițiatorul este obligat să notifice despre închiderea Proiectului și returnarea fondurile depuse. Fondurile contribuite la Proiect sunt returnate Donatorilor, minus toate taxele.
7.18. În cazul în care fondurile pentru Proiecte, luând în considerare extinderea termenilor în condițiile specificate în clauza 7.18 din prezentul acord, sunt colectate în valoare de mai puțin de 50% sau nu au fost colectate la valoarea critică stabilită ( necesară pentru implementarea completă sau parțială a Proiectului) din planificat, Compania permite posibilitatea de a transfera fonduri către fondul altor Proiecte la propria sa discreție. În același timp, informațiile despre mișcarea fondurilor sunt publicate pe pagina tuturor Proiectelor implicate în mișcarea fondurilor / fondurilor transferate de Donatori pentru un anumit Proiect.
7.19. Colectarea fondurilor în cadrul unui Proiect poate fi extinsă de cel mult 5 ori. Perioada totală de strângere de fonduri pentru Proiect nu trebuie să depășească 18 luni.
7.20. Inițiatorul este obligat să ia în considerare comisionul Platformei, al băncilor și al altor organizații implicate atunci când calculează suma necesară pentru finalizarea cu succes a Proiectului.

8. Metode și procedură pentru plata contribuției la Proiect
8.1. Strângerea de fonduri pe Platforma www.guvern24.md se realizează în lei moldovenești (MDL).
8.2. Posibilitatea plății / depunerii online a fondurilor pentru Proiect este oferită Utilizatorilor înregistrați în zona autorizată a Site-ului.
8.3. Donatorii pot depune fonduri online Proiectului folosind sistemul de plată PAYNET: printr-un card bancar VISA / MasterCard, printr-un portofel electronic Paynet înregistrat pe PAYNET.MD sau prin alte portofele electronice listate pe PAYNET.MD.
8.4. Dacă cardul Donatorului prevede o altă monedă, atunci la plata donației, cardului Utilizatorului i se va percepe o sumă în moneda cardului echivalentă cu suma indicată în MDL la cursul de schimb din ziua tranzacției.
Atunci când transferă fonduri dintr-un portofel electronic într-o altă monedă decât MDL, Donatorul este obligat să respecte regulile stabilite de „PAYNET SERVICES” SRL.
Donatorul ar trebui, de asemenea, să ia în considerare circumstanțele în care banca emitentă a cardului sau a portofelului său electronic poate percepe comisioane pentru orice tranzacție. Compania nu este responsabilă pentru comisionul perceput de banca emitentă a cardului Donatorului sau a portofelului electronic.
8.5. Atunci când folosește metoda „plată online”, după ce face clic, acesta va fi redirecționat către pagina securizată Paynet.md, unde trebuie să selecteze o metodă de plată și să introducă datele necesare.
8.6. Paynet.md protejează și prelucrează datele introduse de plătitor-Donator în conformitate cu standardul de securitate PCI DSS. Informațiile sunt transferate către gateway-ul de plată utilizând tehnologia de criptare SSL. Transmiterea ulterioară a informațiilor are loc prin rețele bancare închise cu cel mai înalt nivel de fiabilitate. Paynet.md nu transferă datele Utilizatorului către Companie și alte terțe părți.
8.7. Pentru autentificarea suplimentară a titularului cardului, se utilizează protocolul 3D Secure. Dacă Banca Utilizatorului acceptă această tehnologie, Utilizatorul va fi redirecționat către serverul său pentru identificare suplimentară. Utilizatorul poate verifica informațiile privind regulile și metodele de identificare suplimentară cu banca care a emis cardul său bancar.
8.8. La finalizarea procedurii de plată online, Utilizatorul Donator primește automat prin e-mail o chitanță electronică a comenzii, care a fost specificată de Utilizator în timpul înregistrării.
8.9. Securitatea procesării plăților prin Internet este garantată de Paynet SRL. Toate tranzacțiile cu carduri de plată se efectuează în conformitate cu cerințele VISA International, MasterCard și alte sisteme de plată.

9. Rambursări in caz de refuzul motivat
9.1. Refuzul motivat al Utilizatorului de a participa la Proiect, dar nu mai târziu de data transferului de fonduri către Inițiator, stă la baza rezilierii între Inițiator și Donator al prezentului Acord.
9.2. Refuzul motivat al Utilizatorului implică utilizarea ilegală a cardului său bancar sau a portofelului electronic de către terți. La trimiterea către Companie a unui refuz motivat, Utilizatorul trebuie să indice în scrisoare: motivul rambursării și să atașeze documentele relevante, numărul comenzii, documentele care confirmă plata comenzii, datele bancare și datele pașaportului: numele și prenumele în Scriere latină și IDNP, adresă poștală (obligatoriu cu cod poștal). De asemenea, partea care solicită returnarea fondurilor este obligată să furnizeze dovezi ale utilizării ilegale a cardului său bancar sau a portofelului electronic (verificare electronică / confirmare a tranzacției, certificate, fotografii etc.).
9.3. În cazul unui refuz motivat de a participa la Proiect, Donatorul are dreptul, la alegerea sa, să solicite returnarea fondurilor contribuite la Proiect și / sau să indice că suma plătită de acesta este o asistență gratuită Inițiatorului .
9.4. În cazul unui refuz motivat al Donatorului de la Proiect, după furnizarea tuturor probelor, fondurile plătite de acesta în favoarea Proiectului sunt returnate Donatorului.
9.5. Returnarea fondurilor către Donator în contul său (bancă sau portofel electronic) este confirmată de o scrisoare trimisă la adresa de e-mail a Donatorului specificată în datele personale la momentul trimiterii, cu excepția cazului în care Donatorul a indicat altfel.
9.6. Rambursările sunt efectuate de către Companie în termen de 5 până la 10 (două până la cinci) zile bancare de la data primirii cererii de la Utilizator. Rambursările se fac numai după ce a fost dovedit faptul încălcării sau un motiv cu adevărat valid pentru rambursare. Compania nu este responsabilă pentru întârzierile din partea băncii la returnarea fondurilor.
9.7. Toate cheltuielile Companiei pentru rambursare în cazul unui refuz motivat (suma transferată în favoarea Proiectului, comisioanele băncilor și sistemele de plată), sunt efectuate de către Inițiator în contul Companiei la furnizarea refuzului, dovezi și facturi pentru serviciile de rambursare.
9.8. În cazul primirii unui refuz nemotivat de la Donator, Kommersant are dreptul de a refuza returnarea sumelor donate dacă nu mai rămân mai mult de 5 (cinci) zile lucrătoare până la sfârșitul strângerii de fonduri în favoarea Proiectului.
9.9. Utilizatorul este obligat să ia în considerare faptul că, atunci când efectuează un transfer de bani, băncile și alte sisteme de plăți pot percepe o taxă pentru transferul de fonduri.

10. Drepturile și obligațiile Companiei
10.1. Compania nu evaluează posibilitatea Inițiatorului de a începe o campanie și de a implementa Proiectul și, de asemenea, nu dezvoltă pentru Inițiator ideea, bugetul Proiectului, etapele de implementare, descrierea Proiectului, videoclipuri, fotografii și alte materiale , precum și orice alte documente și materiale pe care Inițiatorul este obligat să le furnizeze.
10.2. Compania nu este responsabilă pentru calitatea produselor / serviciilor etc. produse de Inițiatorii Proiectului.
10.3. Compania nu publică și nu este responsabilă pentru orice publicare și promovare a Proiectelor pe rețelele sociale, la televizor, radio și alte surse de informații.
10.4. Compania se angajează să schimbe condițiile de utilizare ale Platformei dacă se dovedește că acestea sunt în contradicție cu cerințele legislației Republicii Moldova sau încalcă drepturile omului, abuzează de putere, au un mesaj ofensator sau discriminatoriu.
10.5. Compania se angajează să informeze în prealabil cu privire la orice modificare a condițiilor de utilizare a Platformei fiecărui Utilizator, trimițând o notificare la adresa de e-mail specificată în contul Utilizatorului, precum și să trimită mesaje prin e-mail către fiecare Inițiator din caz de necesitate de a schimba conținutul Proiectelor …
10.6. Compania analizează și monitorizează respectarea regulilor de depunere a Proiectului în conformitate cu instrucțiunile din pagina „Reguli pentru Proiectarea Proiectului”.
10.7. După lansarea unui Proiect pe Platformă, Compania nu este responsabilă pentru monitorizarea campaniei până la sfârșitul perioadei de strângere de fonduri.
10.8. Refuzați să publicați Proiectul dacă acesta nu respectă regulile specificate în prezentul acord.
10.9. Utilizați informațiile publicate pe pagina Proiectului pentru a promova informații despre Platformă pe pagini din rețelele sociale, propriile Site-uri sau Site-urile partenere, precum și pe alte canale media.
10.10. Compania are dreptul de a șterge Proiectul sau orice alte informații, inclusiv profilul Utilizatorului, în caz de încălcare. Proiecte.
10.11. Compania își rezervă dreptul de a șterge informații irelevante, inclusiv despre Proiectele finalizate sau alte Proiecte care nu mai sunt active. Informațiile despre Proiecte sunt șterse nu mai devreme de trei luni de la sfârșitul perioadei active.
10.12. În caz de nerespectare a obligațiilor contractuale și de nerealizarea unui acord prin negocieri, Compania are dreptul de a se adresa instanțelor sau instituțiilor relevante pentru soluționarea situației, în conformitate cu legislația actuală a Republicii Moldova.

11. Drepturile și obligațiile Inițiatorului
11.1. Utilizatorul Platformei Guvern24 devine Inițiatorul în momentul înregistrării Proiectului pe Platformă.
11.2. Utilizând Site-ul web www.guvern24.md, Inițiatorul este de acord că materialele și informațiile furnizate pot fi utilizate de Platformă pentru propriile sale publicații.
11.3. Inițiatorul este obligat:
11.3.1. Completați formularul de lansare a Proiectului în conformitate cu „Regulile de Proiectare a Proiectului”.
11.3.2. Semnați un acord cu Compania înainte de publicarea Proiectului pe Platforma Guvern24, care este garantul furnizării de către Inițiator a unui rezultat adecvat al implementării Proiectului promis Donatorilor.
11.3.3. Furnizați documente de înregistrare, o licență pentru tipul de activitate, un certificat de prezență a unui cont bancar. Compania are dreptul să solicite și rapoarte financiare și de altă natură, care, în opinia sa, trebuie furnizate de Inițiator pentru fiecare Proiect specific.
11.3.4. Monitorizați activitatea Proiectului în perioada de strângere de fonduri și oferiți cu promptitudine răspunsuri la întrebările adresate de administratorii Platformei sau de Utilizatorii săi.
11.3.5. Plătiți integral pentru serviciile Companiei, conform facturii de plată depuse.
11.3.6. Folosiți resursele colectate pe tot parcursul Proiectului numai pentru a atinge obiectivele sau produsele promise în cadrul Proiectului însuși.
11.3.7. Furnizați un raport și dovezi documentare privind cheltuielile de fonduri pentru Proiect (cecuri, facturi etc.), precum și furnizați un raport vizual cu privire la rezultatele Proiectului (foto și video).
11.3.8. Dacă este imposibil să finalizați Proiectul din orice motiv, Inițiatorul este obligat să găsească o altă modalitate de implementare a Proiectului și să raporteze Companiei și Donatorilor sau să returneze fondurile Companiei, ținând cont de costurile asociate cu returnarea fonduri către Donatori sau cu redistribuirea fondurilor către alte Proiecte.
11.3.9. Pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor în cazul unor circumstanțe neprevăzute care împiedică implementarea Proiectului, creatorul Proiectului – Inițiatorul – trebuie:
a) furnizează Donatorilor și publicului dovezi materiale și juridice care indică un obstacol în calea continuării Proiectului promis și finalizării acestuia;
b) asigură evidența juridică a utilizării fondurilor până la oprirea Proiectului;
c) dacă Proiectul nu a reușit să se lanseze, furnizați o returnare a fondurilor colectate sau o nouă metodă de utilizare a sumei strânse aprobate de Donatori sau furnizați o rambursare luând în considerare costurile asociate cu returnarea fondurilor către Donatori sau cu realocarea de fonduri către alte Proiecte. În caz de dezaprobare de către Donatori (mai mult de 30% din voturile din numărul total al Donatorilor de Proiect), Inițiatorul este obligat să facă o rambursare în condițiile specificate.

12. Costul serviciilor și comisioanelor
12.1. Compania percepe un comision pentru serviciile de utilizare a Platformei în valoare de 8% din suma totală a fondurilor colectate pentru fiecare Proiect social sau caritabil. Suma primită sub formă de comision este utilizată pentru întreținerea tehnică a Platformei. Alte taxe sunt colectate de modulele de plată prin care se fac contribuții la Proiecte.
12.2. Comisioanele plătite de PAYNET SRL pentru tranzacții la colectarea fondurilor pentru Proiect, precum și comisionul plătit pentru retragerea fondurilor din contul Companiei, Inițiatorul plătește separat, conform comisioanelor stabilite la momentul retragerii fondurilor.
12.3. Taxa pentru restituirea plății către Donator este de 120 MDL.
12.4. Inițiatorul trebuie să ia în considerare toate tipurile de comisioane și plăți atunci când calculează suma necesară pentru implementarea cu succes a Proiectului.
12.5. Costul total al serviciilor Platformei, reflectat în factura de plată, se adaugă la condițiile specificate în cl. 12.1. – 12.4. prezentul acord.
12.6. Termenii și procedura de plată pentru serviciile Platformei, precum și procedura de retragere a fondurilor sunt reglementate de dispozițiile prezentului acord.

13. Suport tehnic și informații
13.1. Compania se angajează să studieze și să răspundă la orice reclamații trimise la [email protected] cu privire la încălcarea termenilor Acordului cu Compania sau a legislației actuale din Republica Moldova.
13.2. Compania se angajează să studieze și să răspundă la orice reclamații trimise la [email protected] în legătură cu Acordul dintre Inițiator și Donator și să notifice partea responsabilă pentru reclamația primită, fără a participa la discuție, să verifice dacă toate regulile pentru utilizarea Platformei au fost urmărite.
13.3. Compania se angajează să răspundă în mod activ și clar la orice întrebări legate de activitățile Platformei, adresate Companiei prin e-mailul indicat pe Platformă: [email protected]
13.4. Dacă există întrebări cu privire la ideea sau execuția Proiectului, Utilizatorul are dreptul să solicite informații clarificatoare de la Inițiator prin trimiterea unei scrisori la adresa de e-mail specificată de Inițiator sau orice alt canal de comunicare specificat de Inițiator.
13.5. Dacă există întrebări cu privire la Proiectul Inițiatorului, Utilizatorul are dreptul de a solicita informații clarificative de la Companie, trimițând o scrisoare la adresa de e-mail indicată în contactele Platformei ([email protected]) sau orice alt canal de comunicare indicat pe Platformă cu administrația Platformei
13.6. Dacă există întrebări cu privire la condițiile de plată, Utilizatorul are dreptul de a solicita informații de la Companie prin clarificarea trimiterii unei scrisori la adresa de e-mail [email protected]

14. Detalii despre Companie
Fundatia „Glia Eterna”
cod fiscal (IDNO) 10156020000472
Cod TVA: nu
a / a: Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, 31 august 1989 str. 30, apt. 1
p / a: Republica Moldova, MD-2004, mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei 112 etaj 2
IBAN: MD93AG000000022512607949
bancă: BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.nr.1 Chișinău
cod bancar: AGRNMD2X885
tel .:  (+373) 887 997
e-mail: [email protected]

Acest site cere un alt tip de browser pentru activare!

Actualizează astăzi!